Vaak gestelde vragen

De school

Wanneer begint het schooljaar?
Het schooljaar 2019/2020 begint op 7 september 2019. Gedurende het schooljaar nemen we nieuwe studenten aan.  Het schooljaar wordt afgesloten op 23 mei 2020.
Wie kan er studeren op de Zaterdagschool?
De kinderen die op de Zaterdagschool studeren hebben meestal tenminste één Finstalige ouder, of Fins is om andere redenen hun tweede moedertaal.
De Zaterdagschool stelt geen eisen aan de opleiding of talenkennis van de volwassen studenten, ook al is het heel nuttig voor hen om enige ervaring te hebben met de basisconcepten van grammatica.
In welke taal worden de lessen gegeven?
In de beginnersgroep spreekt de leerkracht ook Nederlands. In de kindergroepen en de groepen voor gevorderden is de voertaal voornamelijk Fins. In de meeste groepen voor volwassenen spreken de leerkrachten ook Engels of Nederlands.
Wat voor mensen gaan naar de Zaterdagschool?
Allerlei mensen, kinderen en volwassenen. De kinderen hebben meestal tenminste één Finstalige ouder. De volwassenen hebben vaak een Finse echtgeno(o)t(e) of partner, of ze zijn geïnteresseerd in Finland door reizen of vrienden. Er zijn ook jonge volwassenen met Finse roots.
Zijn er leeftijdsgrenzen?
De Zaterdagschool heeft kindergroepen vanaf de leeftijd van 4jaar. De groepen voor volwassenen zijn bedoeld voor personen ouder dan 18 jaar. Uitzonderingen zijn in overleg mogelijk. Er geldt geen bovengrens!
Met wie moet ik contact opnemen i.v.m. vragen over de school?
Als u een algemene vraag hebt, dan kunt u contact opnemen met onze secretaris per e-mail: info@lauantaikoulu.nl . Met vragen over het onderwijs tijdens het schooljaar kunt u het beste contact opnemen met uw eigen leerkracht. De contactgegevens ontvangt u tijdens de eerste les.
Heeft de school een kantoor dat ik kan bezoeken?
Nee. U kunt het beste contact opnemen per e-mail op info@lauantaikoulu.nl
Hoort de school tot de Zeemanskerk/Finse Huis?
Nee. De Zaterdagschool huurt de leslokalen van de Finse Zeemanskerk (Finse Huis). De lessen worden georganiseerd door Stichting Finse Zaterdagschool Rotterdam, die verder niet gerelateerd is aan de Zeemanskerk.
Kan ik met de Zeemanskerk/Finse Huis contact opnemen met vragen over de school?
Nee. De Zeemanskerk staat verder los van de Zaterdagschool. Als u een algemene vraag hebt, dan kunt u contact opnemen met onze secretaris per e-mail: info@lauantaikoulu.nl . Met vragen over het onderwijs tijdens het schooljaar kunt u het beste contact opnemen met uw eigen leerkracht.
Krijg ik een diploma van de Zaterdagschool?
Nee, maar u kunt wel op verzoek een bewijs van deelname ontvangen.