Hartelijk dank aan iedereen die de enquête van de Finse Zaterdagschool Rotterdam heeft ingevuld!

Wij zijn zeer blij met het hoge responspercentage en het feit dat velen het opmerkingenveld hebben gebruikt en openlijk hun ervaringen hebben gedeeld. Wij hebben veel constructieve suggesties en ideeën ontvangen die ons helpen om de school verder te ontwikkelen.

86% van de oud- en huidige volwassene cursisten zijn tevreden met de activiteiten van de school. In de regel vinden de cursisten de kwaliteit van het onderwijs goed. De suggesties voor verbetering hebben meer betrekking op de manier hoe de activiteiten georganiseerd zijn dan de kwaliteit van de lessen zelf.

Acties die wij gaan uitvoeren op basis van de suggesties:

  • verbetering van de inschrijvingsprocedure, dit gaan wij duidelijker maken,
  • meer informatie over de activiteiten toevoegen op de website,
  • cursusinformatie toevoegen op de website,
  • wij gaan uitzoeken of wij het aantal lessen kunnen uitbreiden
  • wij gaan uitzoeken of wij ook andere soort lessen dan alleen de ‘standaard’ lessen kunnen aanbieden
  • aangezien wij een Zaterdagschool zijn, zullen de lessen ook in de toekomst op zaterdag plaatsvinden.

60% van de kinderen zijn tevreden met de activiteiten van de Zaterdagschool. Wij hebben nuttige suggesties ontvangen en een deel van de terugkoppeling gaat over zaken die buiten de controle van de Zaterdagschool ligt.

Wij gaan lessen aanbieden voor verschillende leeftijdsgroepen en zorgen ervoor, dat de lesinformatie duidelijk aangegeven staat op de website.

Het is nu tijd aan de slag met de suggesties. In het voorjaar 2020 zullen wij weer een bericht sturen en vertellen hoe onze plannen vorderen. Dan kunnen wij ook meer vertellen over de plannen voor het volgende schooljaar.

Bedankt voor de medewerking om de Zaterdagschool nog beter te maken dan het al is. Als jij later nog ideeën of opmerkingen met ons wilt delen, spreek ons gewoon aan op school of stuur een e-mail naar info@lauantaikoulu.nl.