Kinderen en Jongeren

Bij de Finse Zaterdagschool wordt les gegeven aan 3 tot 18-jarige kinderen en jongeren. Ons doel is om individueel de taalvaardigheid te verbeteren in contact met andere kinderen en volwassenen. Ons curriculum is gebaseerd op het aangeraden curriculum voor Fins-scholen in het buitenland van het Finse onderwijsministerie.

Kleine kinderen (3 tot 5 jaar)

De jongste kinderen leren bij ons spelenderwijs. Wij gebruiken als leidraad van het onderwijs verschillende soorten kunsten, zoals bijvoorbeeld muziek, beeldende kunst, drama, dans en boeken samen met verschillende soorten spellen zowel buiten, binnen als in de virtuele sfeer. Het belangrijkste vinden wij het samen dingen maken en ontdekken.

Oudere kinderen (6 tot 12 jaar)

Van oudere kinderen verwachten wij enige lees- en schrijfvaardigheid. In ons onderwijs gebruiken wij de verschillende kunstvormen zowel als spel. Daarnaast wordt er geleerd om geschreven tekst te produceren en om beter te lezen. Er wordt gesproken over onderwerpen van de Finse cultuur die bij de leeftijd van het kind passen en we proberen kennis te maken met de wereld van een Fins kind van dezelfde leeftijd.

Jongeren (13 tot 18 jaar)

In het onderwijs voor jongeren ligt de focus op gesprekken over verschillende onderwerpen. Het Fins-niveau van de leerlingen hoeft niet op het niveau van de moedertaal te zijn, maar wil om te leren is voldoende. Wij maken kennis met de Finse jongerencultuur en de communicatie van Finse jongeren op bijvoorbeeld social media, muziek en traditionele media.

Groepen

Wij vormen de groepen op een flexibele manier om zo goed mogelijk te kunnen voorzien in de leerbehoeftes van de aangemelde leerlingen, waarbij we rekening houden met de leeftijd en het taalniveau. Daarom vragen wij om deze informatie in het inschrijvingsformulier.

De groepen voor kinderen en jongeren worden opgericht op het moment dat er voldoende animo is. Kort voor het begin van het schooljaar worden de groepen bekend gemaakt.