Tarieven en Betalingen

Lesgeld per schooljaar (2022-2023)

Volwassenen

Het lesgeld voor volwassenen is €215 en voor studenten €185.

De volwassen studenten betalen ook voor de boeken en/of ander studiemateriaal.

Een persoon die voor het desbetreffende schooljaar als student ingeschreven staat voor een studie aan de MBO, HBO of WO, en die een bewijs van inschrijving van deze opleiding kan overleggen, krijgt studentenkorting.

Kinderen

Eerste kind €90

Volgende kinderen €60

Herhaal- en Themalessen

Herhaalles 10€ per keer

Themales 15€ per keer

Facturering en betalingen

Het hele schooljaar wordt in een keer gefactureerd. De factuur komt per e-mail nadat het schooljaar begonnen is. Herhaallessen en themalessen worden vooraf gefactureerd en ze moeten voor de les betaald zijn.

Uitzonderingen

Bij dringende redenen, zoals langdurige ziekte, is teruggave van een deel van het lesgeld bespreekbaar. Het eindoordeel wordt bepaald door bestuur.

Indien voor het begin van het lesjaar wordt aangegeven dat de leerling het schooljaar slechts voor de eerste helft zou kunnen volgen, dan is een korting op het lesgeld bespreekbaar. Ook hier wordt het besluit bepaald door het bestuur.

Andere redenen voor verzuim, zoals verhuizing of “geen tijd”, zijn geen redenen op teruggave van het lesgeld.