Financiering

De Zaterdagschool is een stichting (KvK 66598214) en functioneert zonder winstoogmerk. De voornamelijkste inkomstenbron is het lesgeld en de voornamelijkste kosten zijn de huur, de onkostenvergoeding van de docenten en bij de kinderen de materiaalkosten. Het lesgeld dekt de meeste kosten en voor de kinderen wordt de school ondersteund met een subsidie uit Finland. De school is ook dankbaar voor financiële donaties, die betaald kunnen worden naar de bankrekening IBAN: NL62 INGB 0004 1328 50, De Finse Zaterdagschool, Rotterdam.