Usein kysyttyä

Koulu

Milloin koulu alkaa?
Vuoden 2019-2020 lukuvuosi alkaa 7. syyskuuta 2019. Myös kesken lukukauden otamme vastaan oppilaita. Kouluvuosi päättyy 23. toukokuuta 2020
Kuka voi opiskella Lauantaikoulussa?
Lasten ryhmät on tarkoitettu ulkosuomalaisille lapsille, lapsille, joilla on ainakin yksi suomenkielinen vanhempi, tai joiden (toinen) äidinkieli on jostain muusta syystä suomi.
Lauantaikoulu ei aseta mitään vaatimuksia aikuisoppilaiden aiemmalle koulutukselle tai kielitaidolle, tosin jonkinlaisesta kieliopin perusteiden tuntemuksesta on huomattavaa etua aikuisryhmien opiskelijoille.
Millä kielellä Lauantaikoulussa opetetaan?

Opetuskieli on alkeisryhmissä hollanti, ja lapsi- sekä jatkoryhmissä suomi. Joissakin jatkoryhmissä opetuskieli saattaa olla englanti tai hollanti.

Minkälaiset ihmiset käyvät Lauantaikoulua?
Kaikenlaiset ihmiset, lapset ja aikuiset. Lapsilla on yleensä ainakin yksi suomalainen vanhempi. Aikuisilla on usein suomalainen puoliso tai seurustelukumppani, tai he ovat kiinnostuneet Suomesta matkustelun tai ystäviensä kautta. Joukossa on myös nuoria aikuisia, joilla on suomalaiset sukujuuret.
Onko koululla ikärajoja?
Lapsiryhmien opetukseen osallistumisen alaikäraja on 4 vuotta. Aikuisten ryhmät on tarkoitettu vähintään 18 vuotta täyttäneille, paitsi poikkeustapauksissa. Yläikärajaa ei ole.
Keneen otan yhteyttä koulua koskevissa kysymyksissä?
Yleisluontoisia kysymyksiä ja tiedusteluja voi lähettää lauantaikoulun sihteerille osoitteeseen info@lauantaikoulu.nl . Opetusta ja siihen osallistumista koskevissa kysymyksissä opiskelijoiden tulee kääntyä ensisijaisesti oman opettajansa puoleen. Opettajan yhteystiedot saat ensimmäisellä oppikerralla.
Onko koululla toimistoa, jossa voin käväistä?
Ei. Toivomme yhteydenottoja sähköpostitse.
Onko koulu Merimieskirkon alainen?
Ei. Lauantaikoulu vuokraa opetustilat Merimieskirkolta (Finse Huis), mutta toiminnasta vastaa Stichting Finse Zaterdagschool Rotterdam-säätiö, joka ei ole sidoksissa Merimieskirkon toimintaan.
Voinko ottaa yhteyttä Merimieskirkkoon koulua koskevissa asioissa?
Et. Merimieskirkko ei vastaa Lauantaikoulun toiminnasta. Yleisluontoisia kysymyksiä ja tiedusteluja voi lähettää osoitteeseen info@lauantaikoulu.nl . Mikäli lukuvuosi on jo alkanut, opetusta koskevissa asioissa tulee ottaa yhteyttä omaan opettajaan.
Saako koulusta todistuksen tai diplomin?
Tavallisiin käytäntöihin se ei kuulu, mutta mikäli opiskelija tarvitsee todistuksen opetukseen osallistumisesta, sellainen voidaan toimittaa.

Opiskelu ja opetus

Täytyykö osata hieman suomea, jotta voi opiskella Lauantaikoulussa?
Lapsiryhmissä opetuskieli on suomi, joten lasten on hyvä ymmärtää suomea ainakin hieman. Opettajat ymmärtävät kuitenkin ainakin hieman hollantia. Koululaiset harjoittelevat myös suomeksi lukemista ja kirjoittamista, joten heidän tulisi osata suomea jonkin verran.
Aikuisten alkeisryhmän opetuskieli on hollanti (tai joissakin tapauksissa englanti). Opiskelu alkaa aivan suomen kielen alkeista.
Kuinka monta opiskelutuntia viikossa oppilailta odotetaan?
Opetuskertoja on vain joka toinen viikko, ja tunnilla opittu tapaa unohtua, mikäli oppituntien välissä opittua ei kerrata. Erityisen tärkeää tämä on opiskelijoille, jotka eivät kuule suomea esim. kotonaan. Riippuu yksilöstä, kuinka paljon harjoittelua tarvitaan, mutta läksyjen tekoon kannattaa varata ainakin 1h/viikko. Pienten lasten ryhmissä ei anneta läksyjä.
En pysty osallistumaan joka opetuskertaan. Mitä teen?
Kerro asiasta opettajallesi mahdollisimman pian, jotta hän voi mahdollisuuksien mukaan ilmoittaa läksyt esim. sähköpostilla. Mikäli opetuskertoja jää välistä kolme tai enemmän ilman opettajan erillistä suostumusta, opettajalla on oikeus katsoa, ettei oppilas enää osallistu kurssille.
Voinko vaihtaa ryhmää koulun jo alettua?
Ryhmän vaihtaminen on mahdollista kolmen ensimmäisen opetuskerran aikana opetushenkilökunnan suostumuksella.
Täytyykö minun tilata oppimateriaali ennen koulun alkua?
Kyllä. Tunnilla käytettävät oppimateriaalit ilmoitetaan viimeistään opiskelupaikkavahvistuksen yhteydessä.
Seurataanko koululaisryhmissä Suomen peruskoulun opetussuunnitelmaa?
Ei. Lauantaikoulun opetus on ns. täydentävää suomen kielen opetusta. Sen tarkoitus on tukea koululaisten suomen kielen ja kulttuurin oppimista, mutta se ei pyri vastaamaan peruskoulun äidinkielen opetusta.
En pääse tunnille. Kenelle ilmoitan?
Omalle opettajallesi, jonka yhteystiedot saat ensimmäisellä tunnilla.
Voiko alaikäinen osallistua aikuisryhmien opetukseen?
Kyllä, tosin vain poikkeustapauksessa. Tällöin nuorelta edellytetään omaa motivaatiota kielen opiskeluun, sekä kypsyyttä opiskella aikuisryhmän tasolla.
Onko suomea mahdollista opiskella itse esim. internetin kautta?
Internetissä on suomen kielen itseopiskelukursseja, jotka ovat erinomainen tapa tukea Lauantaikoulussa tapahtuvaa opetusta. Lisätietoja löytyy Lauantaikoulun sivujen Linkit-osiosta.

Ilmoittautuminen

Miten Lauantaikouluun ilmoittaudutaan?
Ilmoittautuminen tapahtuu kirjallisesti ilmoituslomakkeen avulla. Ohjeet löytyvät tämän sivun päävalikon kohdasta Ilmoittautuminen.
Kenelle opiskelupaikka myönnetään?
Mitään erityisiä vaatimuksia ei ole. Joskus ilmoittautumisia on enemmän kuin opetusryhmiin mahtuu. Tällöin etusija annetaan perhesyistä suomea opiskeleville sekä Lauantaikoulussa edellisen vuoden opintoja jatkaville opiskelijoille.

Kaikille ilmoittautuneille ilmoitetaan viimeistään viikkoa ennen koulun alkua, ovatko he saaneet opiskelupaikan.
Ilmoittautumisaika on kulunut umpeen. Voinko vielä ilmoittautua alkavalle lukuvuodelle?

Vapaita opiskelupaikkoja voit tiedustella Lauantaikoulun sihteeriltä osoitteessa info@lauantaikoulu.nl.
Otamme vastaan oppilaita ympäri vuoden.

En pystykään osallistumaan opetukseen. Kuinka perun ilmoittautumisen?
Jos opiskelupaikkaasi ei ole vielä vahvistettu, niin ota yhteyttä Lauantaikoulun sihteeriin osoitteessa info@lauantaikoulu.nl. Jos opiskelupaikkasi on jo vahvistettu, niin lukuvuoden kurssimaksu tulee maksaa.
Ilmoittauduin Lauantaikouluun, ja sain tietää päässeeni varasijalle. Mitä se tarkoittaa?
Joskus ryhmissä ei ole tilaa kaikille halukkaille. Varasijalla olevalle opiskelijalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti, mikäli tilanne muuttuu ja ryhmiin mahtuu ylimääräisiä opiskelijoita esim. peruutusten takia.
Haluan ilmoittautua, mutta en ole varma mihin ryhmään kuulun. Mitä teen?
Opetusryhmää voi vaihtaa vielä koulun alettua, mikäli käy ilmi, ettei oma arvio taidoista vastaa ryhmän tasoa.

Olethan lukenut jo opetusryhmiä koskevan osion? Alkeisryhmä on tarkoitettu aivan perusteista alkaville ja etenee rauhalliseen tahtiin; vähäisiltäkin tuntuvilla pohjatiedoilla saattaa olla hyvä idea ilmoittautua jatkoryhmään. Niissä on usein myös enemmän tilaa.

Voinko ilmoittautua pelkästään syys- tai kevätlukukaudelle?
Mikäli opiskelija tietää jo syksyllä opintoja aloittaessaan, ettei pysty jatkamaan kevätlukukaudella esim. muuton takia, hänen on mahdollista osallistua ainoastaan syksyn opetukseen. Tämä tulee ilmoittaa ilmoittautumislomakkeessa etukäteen. Mikäli paikkoja ryhmiin on rajoitetusti, ovat koko vuodeksi ilmoittautuneet etusijalla.

Maksut

Joudun keskeyttämään opiskelun. Saanko lukukausimaksun takaisin?
Mikäli opiskelupaikan peruutus johtuu esim. äkillisestä sairaudesta, lukuvuosimaksu voidaan maksaa osittain takaisin lääkärintodistusta vastaan.

Mikäli Lauantaikoulu katsoo, ettei opiskelun keskeytykselle ole sairastumiseen verrattavaa pätevää syytä, lukukausimaksua ei palauteta.

Voinko saada lukukausimaksusta kuitin verotusta varten?
Kyllä. Ota yhteyttä rahastonhoitajaan.

”Maksaako
Tuleeko oppilaille lukukausimaksun lisäksi muita kustannuksia?
Oppilaat kustantavat itse oppimateriaalinsa, eli ryhmässä käytettävän oppikirjan (tai joissakin tapauksissa monistemaksun). Kunkin ryhmän opettaja tiedottaa erikseen oppimateriaalimaksuista lukuvuoden alussa.
Lasten ryhmissä oppimateriaalimaksua ei ole.

Koulun nettisivut

Rekisteröityminen keskustelupalstalle ei onnistu. Mitä teen?
Ota yhteyttä sivuston ylläpitoon: info@lauantaikoulu.nl
Minulla on muuta huomautettavaa nettisivuista. Kehen otan yhteyttä?

Ota yhteyttä sivuston ylläpitoon: info@lauantaikoulu.nl

Opettajaksi haku

Olen kiinnostunut työskentelemään Lauantaikoulun opettajana. Mitä taitoja minulta vaaditaan?
Lauantaikoulu on kannustava ja hyväntuulinen työyhteisö, johon uudet kasvot ovat lämpimästi tervetulleita. Emme vaadi opettajilta muodollista kielen- tai luokanopettajan pätevyyttä. Opettajalta odotetaan hyvää suomen kielen hallintaa, yhteistyökykyä ja kiinnostusta opetustehtäviin.

Mikäli olet kiinnostunut opettajan tai varaopettajan tehtävistä, ota yhteyttä sihteeriin osoitteessa info@lauantaikoulu.nl.