Privacyverklaring

Deze privacyverklaring beschrijft hoe de Finse Zaterdagschool Rotterdam (hierna: de Zaterdagschool) omgaat met de persoonsgegevens van personen die aan de Zaterdagschool studeren en van personen die bij de Zaterdagschool staan geregistreerd. De Zaterdagschool gebruikt de persoonsgegevens voornamelijk in verband met het uitvoeren van de activiteiten van de Zaterdagschool. 

Verwerker van de persoonsgegevens

Stichting Finse Zaterdagschool Rotterdam

KvK 66598214

www.lauantaikoulu.nl

Contactgegevens

e-mail: info@lauantaikoulu.nl

p/a Finse Huis, ‘s-Gravendijkwal 64, 301 EG Rotterdam

Naam van het register

Zaterdagschool persoonsregister

Waarom wij de gegevens verzamelen en waarvoor

De Zaterdagschool verzamelt persoonsgegevens van de studenten, leerkrachten en anderen die mogelijk met de Zaterdagschool samenwerken, Dit doen wij om de activiteiten van de Zaterdagschool te kunnen organiseren. De persoonsgegevens worden verzameld voor de hierna volgende doeleinden:

 • Het registreren van leerlingen, leerkrachten en eventuele anderen die met de Zaterdagschool samenwerken
 • Het indelen van de groepen
 • Het factureren van de lesgelden
 • Het (elektronisch) communiceren over de activiteiten van de Zaterdagschool
 • Het houden van enquêtes om de activiteiten van de Zaterdagschool te verbeteren

Inhoud van het register

In dit register worden alleen de gegevens opgenomen die nodig zijn voor het doel waarvoor het register dient. Het register bestaat uit de basispersoonsgegevens zoals:

 • De naam (bij minderjarigen eveneens de naam van de ouder/wettelijk vertegenwoordiger) 
 • Bij minderjarigen: de geboortedatum. Dit gegeven wordt gebruikt voor het aanvragen van subsidies bij Suomi-Seura en voor het samenstellen van de groep naar de leeftijden van de kinderen.
 • De contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres). Bij minderjarigen wordt (daarnaast) het telefoonnummer en e-mailadres van de ouder/wettelijk vertegenwoordiger geregistreerd
 • Kennis van het Finse taal van de student en zijn/haar motivatie om Fins te gaan studeren
 • Mogelijk verleende toestemmingen (bijvoorbeeld voor het plaatsen van foto’s op social media)

Daarnaast wordt informatie opgeslagen ten behoeve van correspondentie en gebruik van onze diensten, zoals:

 • Browse- en zoekgegevens en inloggegevens
 • Informatie over het gebruik van onze diensten

Bronnen

Doorgaans worden de persoonsgegevens verkregen:

 • Van de student zelf dan wel van zijn/haar ouder per e-mail, elektronische of papieren formulier of op een andere vergelijkbare wijze
 • Door middel van cookies of andere vergelijkbare technieken

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden in dit register bewaard slechts gedurende de periode dat functioneel is voor het doel waarvoor ze worden verzameld en/of zolang dat wettelijk wordt vereist. 

Wie verwerkt de persoonsgegevens

De leerkrachten alsmede het bestuur van de Zaterdagschool kunnen de persoonsgegevens verwerken. Bij de verwerking en de opslag van de gegevens wordt gehandeld volgens de geldigde privacybeschermingswetgeving. 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Zaterdagschool verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Zaterdagschool gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Zaterdagschool en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lauantaikoulu.nl.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

De Zaterdagschool wil haar activiteiten doorlopend verbeteren en daarom behouden wij ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De wijzigingen kunnen ook zijn ingegeven door gewijzigde wet- en regelgeving. Van de mogelijke wijzigingen wordt melding gemaakt op de website van de Zaterdagschool. Wij raden je aan om de bepalingen van de privacyverklaring regelmatig door te nemen.

8 oktober 2019