Voorpagina

Elke tweede zaterdag verzamelen er in Rotterdam een aantal mensen met één gemeenschappelijk kenmerk: interesse in de Finse taal en cultuur.

De Finse Zaterdagschool te Rotterdam bestaat al sinds 1981 en heeft als doelstelling de kennis van de Finse taal en cultuur te verspreiden. De school heeft studiegroepen voor volwassenen en kinderen van verschillende leeftijden. De meesten hebben familieverbanden of een andere connectie met Finland; voor anderen is het land dierbaar geworden door reizen en vakanties.
De docenten zijn allemaal Finnen die in Nederland wonen en Fins als moedertaal spreken. De studiegroepen zijn ingedeeld op basis van de leeftijd van de kinderen en het taalniveau van de volwassenen.

Kinderen
De meeste kinderen die naar de Zaterdagschool gaan hebben tenminste één Finstalige ouder. Finnen in Nederland vragen zich vaak af wat de beste manier is om de tweede moedertaal te ondersteunen, want op school en bij de kinderopvang – misschien zelfs thuis – hoort het kind meestal Nederlands. In zo’n taalomgeving komt het Fins vaak op de tweede plaats.

Het doel van de Zaterdagschool is het Fins van het kind levendiger te maken, de tweetalige ontwikkeling te steunen en het kind aan te moedigen om zelf Fins te gebruiken. De Zaterdagschool biedt een mogelijkheid aan voor leuke activiteiten in het Fins. De school volgt niet de officiële richtlijnen van de Finse basisschool, maar geeft aanvullend onderwijs dat de taalontwikkeling ondersteunt. In de groepen voor kleinere kinderen gebeurt dit door te spelen, lezen, zingen en knutselen. Met de grotere kinderen en tieners wordt er rekening gehouden met de leeftijd en de taalkennis om een individueel studieplan voor elke leerling te maken.

Volwassenen
Voor de meeste mensen is Fins studeren en de taalkennis onderhouden in Nederland een echte uitdaging. De Zaterdagschool biedt de mogelijkheid om de taal te studeren vanaf de basis tot het niveau waar probleemloos omgaan en over alle onderwerpen praten in het Fins mogelijk is.
Omdat er maar lessen zijn om de paar weken, wordt er van de studenten verwacht dat ze gemotiveerd zijn en moeite willen doen om de taal te leren. De lessen focussen zowel op grammatica als woordenschat en het zelfstandig gebruik van Fins in dagelijkse situaties. De studiegroepen gebruiken tekst- en oefenboeken die de studenten zelf aanschaffen aan het begin van het studiejaar. De studenten krijgen ook huiswerk tussen de lessen.

LET OP !
Studieboeken kunnen besteld worden via de website http://www.booky.fi