Volwassenen

Fins 1

LESTIJD: 10.00 – 12.00

Fins 1 begint met de allereerste basis van de Finse taal. Er wordt geen voorkennis van de taal verwacht van de studenten.
In de beginnersgroep leer je de basis van woordenschat, uitspraak en grammatica. Men leert werkwoorden in de tegenwoordige tijd te verbuigen en maakt kennis met de eerste naamvallen. Andere belangrijke onderwerpen zijn vragende en ontkennende zinnen.
Het doel is dat de studenten na dit eerste jaar zichzelf kunnen voorstellen, iets over zichzelf kunnen vertellen en eenvoudige vragen kunnen stellen. Ze leren de woordenschat om in een restaurant of winkel Fins te kunnen gebruiken, en ze kunnen een postkaart in het Fins schrijven. Andere onderwerpen die ze tijdens het eerste jaar studeren zijn: de klok, weekdagen, kleuren, het eten en het weer.
Vaak zien we studenten die al een beetje Fins kennen en die aan de beginnersgroep willen meedoen, omdat ze zich nog te onzeker voelen. Toch is het voor deze studenten vaak nuttiger om aan het niveau Suomi 2 te beginnen. Het tempo en het niveau van de beginnersgroep zijn vaak te laag voor wie al een basiskennis van de taal heeft.
De groep volgt het boek Suomen Mestari 1 (hoofstuk 1 t/m 5). In Europees kader Suomen Mestari 1 dekt nivo A1.

Fins 2

LESTIJD: 10.00 – 12.00

De groep Fins 2 is bedoeld voor studenten die de beginnerscursus (Fins1) van de Zaterdagschool hebben gedaan of die anders al een basiskennis van de Finse taal hebben.
De student heeft de basisprincipes van het Fins geleerd, kent de uitspraak, en kan onder andere de werkwoorden vervoegen in de tegenwoordige tijd, naamwoorden verbuigen in het meervoud en in enkele naamvallen, en beheerst een eenvoudige woordenschat. Meestal voelt het nog moeilijk om Fins te spreken.
In de groep wordt vooral nadruk gelegd op het spreken, maar ook op de grammatica wordt dieper ingegaan. In het begin van het schooljaar wordt er gefocust op het herhalen van de basis, het verrijken van de woordenschat, en het verdiepen van de eerder aangeleerde kennis (bv. het gebruik van de partitief, het vervoegen van werkwoorden en de gradatieverandering). Tijdens het tweede semester gaat men vooruit naargelang de behoeftes van de groep, met bv. verschillende nieuwe naamvallen, de verleden tijd van werkwoorden en het vergroten van de woordenschat.
Het belangrijkste is om de studenten het vertrouwen te geven om Fins ook buiten de klas te gebruiken.
De groep volgt het boek Suomen Mestari 1 (hoofdstuk 6-9).
In Europees kader Suomen Mestari 1 dekt nivo A 1.

Fins 3

LESTIJD: 10.00 – 12.00

Fins 3 is bedoeld voor studenten die al Fins 2 gedaan hebben op de Zaterdagschool, of die anders al genoeg voorkennis hebben van de Finse taal.
De studenten hebben vooraf al een tamelijk goede woordenschat. Ze kunnen praten over eenvoudige onderwerpen, hun mening vertellen over verschillende zaken en simpele teksten in het Fins lezen. Ze kennen verschillende naamvallen en kunnen werkwoorden vervoegen.
Nadruk word gelegd op actief taalgebruik, spreken zowel als schrijven. De oefeningen helpen de studenten om de moeilijkere structuren van de taal te verstaan, de gesproken taal te leren gebruiken, en de woordenschat rondom verschillende alledaagse situaties en de Finse cultuur te verdiepen.
De groep volgt het boek Suomen Mestari 2.
In Europees kader Suomen Mestari dekt nivo A 2.1.

Fins 4

Fins 4 is bedoeld voor studenten die al Fins 3 gedaan hebben op de Zaterdagschool, of die anders al genoeg voorkennis hebben van de Finse taal.
De studenten hebben vooraf al een tamelijk goede woordenschat. Ze kunnen praten over eenvoudige onderwerpen, hun mening vertellen over verschillende zaken en simpele teksten in het Fins lezen. Ze kennen verschillende naamvallen en kunnen werkwoorden vervoegen.
Nadruk word gelegd op actief taalgebruik, spreken zowel als schrijven. De oefeningen helpen de studenten om de moeilijkere structuren van de taal te verstaan, de gesproken taal te leren gebruiken, en de woordenschat rondom verschillende alledaagse situaties en de Finse cultuur te verdiepen.
De groep volgt het boek Suomen Mestari 2.
In Europees kader Suomen Mestari dekt nivo A 2.1.

Fins 5

De cursus is geschikt voor wie de cursussen Fins 1 – Fins 4 al gedaan heeft of wie anders al genoeg voorkennis heeft van de Finse taal en Europees kader niveau A2.1. al heeft bereikt. Het doel van de cursus is intuïtie voor de Finse taal te ontwikkelen. De cursus Fins 5 is geschikt voor het studeren op Europees kader (CEFR) niveau A2.2.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen voor:

1) Dictee (luisteren, schrijven, begrijpen, vertalen)

2) Fins praten, begrijpen en discussiëren

3) Grammaticaoefeningen, schrijven, luisteren, begrijpen, vertalen

4) Spreekbeurt in het Fins

5) Huiswerk

Het doel om op alle vlakken beter en vloeiender in de Finse taal te worden.

Conversatiecursus

De cursus is geschikt voor wie de cursussen Fins 1 – Fins 5 al gedaan heeft of wie anders al genoeg voorkennis heeft van de Finse taal.

De cursist kent al genoeg Fins om in een onbeperkte conversatie deel te kunnen nemen. De conversatiecursus is niet erg planmatig en de wensen en interesses van de cursisten beïnvloeden wat er tijdens de lessen gedaan wordt. Op deze cursus praat men over allerlei actuele of anders interessante onderwerpen die meestal met Finland te maken hebben. De interesse voor de Finse taal en cultuur is de juiste motivatie om deze cursus te volgen.

Op de les leest men artikelen in het Fins. De artikelen kunnen normale krantenartikelen zijn of andere teksten die geschikt zijn als lesmateriaal. Soms kijkt men filmpjes of online nieuws of luistert men (radio)programma’s of ander geschikt audiomateriaal. Of wellicht kiest men voor om samen een (vereenvoudigd) Finstalig boek te lezen tijdens het cursusjaar.