Etusivu

Rotterdamin suomalainen lauantaikoulu

Joka toinen lauantai Rotterdamissa kokoontuu joukko ihmisiä, lapsia ja aikuisia, joita yhdistää yksi asia: halu oppia suomen kieltä.

Rotterdamin Suomalainen Lauantaikoulu on ollut toiminnassa vuodesta 1981 lähtien, ja sen tehtävä on levittää suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin tuntemusta.

Koulussa on opetusryhmiä eri-ikäisille lapsille sekä aikuisille. Usein oppilailla on perhesiteitä tai muu kiinteä yhteys Suomeen; joillekin suomalainen kulttuuri on käynyt rakkaaksi matkailun kautta.

Lauantaikoulun opettajat ovat kaikki äidinkielenään suomea puhuvia hollanninsuomalaisia, joilla on elävä kiinnostus suomen kieleen ja kulttuuriin. Opetusryhmät on jaettu lasten iän ja aikuisopiskelijoiden kielitaidon perusteella eri tasoihin.

Lapset

Valtaosalla Lauantaikoulussa käyvillä lapsilla vähintään yksi suomea äidinkielenään puhuva vanhempi. Hollanninsuomalaisia ja kaksi- tai monikielisiä perheitä askarruttaa usein, kuinka tukea ja kehittää lapsen toista äidinkieltä, kun kouluissa ja hoitopaikalla – kenties kotonakin – lapsi kuulee lähinnä hollantia. Vieraassa kieliympäristössä suomi tapaa usein jäädä kakkossijalle.

Lauantaikoulun tavoite on elävöittää lapsen suomen kielen taitoa, kannustaa lapsen kaksikielistä kehitystä ja rohkaista tätä käyttämään suomea. Lauantaikoulu tarjoaa mahdollisuuden lasta kiinnostavaan toimintaan suomeksi. Koulu ei seuraa Suomen peruskoulun oppisuunnitelmaa, vaan se antaa kielitaidon kehittymistä tukevaa opetusta. Pienten lasten ryhmissä tämä tapahtuu leikin, laulun, lukemisen ja askartelun avulla. Isompien lasten ryhmässä kunkin lapsen ikä ja kielitaito otetaan huomioon yksilöllisessä opetussuunnitelmassa.

Aikuisopiskelijat

Suomen kielen oppiminen ja kielitaidon ylläpitäminen Hollannissa tarjoaa useimmille haastetta kerrakseen. Lauantaikoulussa on mahdollisuus lähteä liikkeelle aivan alkeista ja edetä tasolle, jossa vaivaton rupattelu suomeksi on mahdollista.

Koska opetuskertoja on vain parin viikon välein, opiskelijoilta odotetaan omaa motivaatiota ja halua nähdä vaivaa kielitaidon kehittämisen eteen. Opetus keskittyy sekä kieliopin että sanavaraston ja keskustelutaidon hallintaan. Opetusryhmissä käytetään oppikirjoja, jotka opiskelijat hankkivat itse lukukauden alussa. Opiskelijat kustantavat itse oppimateriaalin. Opetuskertojen välillä opiskelijat saavat myös kotitehtäviä.

Huom! Oppikirjoja voi tilata esimerkiksi osoitteesta http://www.booky.fi