Tietosuojaseloste

Tietosuojaselosteen tarkoitus on kuvata, miten Rotterdamin suomalainen lauantaikoulu (‘Lauantaikoulu’) käsittelee siellä opiskelevien ja Lauantaikouluun rekisteröityneiden henkilötietoja. Lauantaikoulu käsittelee oppilaiden ja opettajien henkilötietoja ensisijaisesti Lauantaikoulun toimintaan liittyvien tehtävien toteuttamiseen.

Rekisterinpitäjä:

Stichting Finse Zaterdagschool Rotterdam

KvK 66598214

http://www.lauantaikoulu.nl

Yhteystiedot

e-mail: info@lauantaikoulu.nl

℅ Finse Huis, ‘s-Gravendijkwal 64, 301 EG Rotterdam

Rekisterin nimi

Lauantaikoulu henkilörekisteri

Tietojen keräämisen perusteet ja käyttötarkoitus

Lauantaikoulu kerää oppilaiden, opettajien, ja mahdollisten muiden kumppaneiden henkilötietoja suoraan Lauantaikoulun toiminnan organisoimiseksi. Henkilötietoja kerätään seuraavia käyttötarkoituksia varten:

 • Oppilaiden, opettajien ja kumppaneiden rekisteröinti
 • Luokkaryhmien jako
 • Lukuvuosimaksujen laskutus
 • Kommunikointi sähköpostitse koulun toiminnasta
 • Toiminnan kehittämiseksi toteutettavat kyselyt

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään vain tiedot, jotka ovat käyttötarkoituksen kannalta välttämättömiä. Rekisteri sisältää henkilön perustiedot, kuten:

 • Nimitiedot (lapsilta huoltajan tiedot myös)
 • Syntymäaika (kysytään vain lapsien osalta, koska tieto vaaditaan Suomi-Seuran valtionavustus hakemukseen ja ikätietojen voidaan tarvittaessa tehdä ryhmäjakoja)
 • Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
 • Kielitaito ja motivaatio
 • Mahdolliset luvat ja suostumukset

Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten:

 • Selailu- ja hakutiedot ja tunnistautumistiedot
 • Tiedot palveluiden käytöstä

Henkilörekisterin tietolähteet

Henkilöä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Oppilaan huoltajalta tai oppilaalta itseltään sähköpostitse, lomakkeella, tai muulla vastaavalla tavalla
 • Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja rekisterissä vain niin kauan kuin se on käyttötarkoitusta varten tarpeellista ja/tai niin kauan kuin Lauantaikouluun kohdistuvat lait ja säännökset edellyttävät.

Henkilötietojen käsittelijät

Lauantaikoulun hallituksen jäsenet ja opettajat saattavat käsitellä henkilötietoja. 

Tietoja käsitellään ja säilytetään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tietojen luovuttaminen

Lauantaikoulu ei myy, vuokraa tai luovuta tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Evästeet ja selailun seuranta

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (cookies) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Evästeiden avulla Lauantaikoulu voi tunnistaa selaimesi ja käyttää tietoa esimerkiksi sivuston käytön analysointiin ja edelleen sivuston kehittämiseen. Kaikki kerätty tieto on anonyymiä, eikä sitä voida liittää tiettyyn henkilöön.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevilla henkilöillä on oikeus tarkastaa, oikaista ja poistaa itseään koskevat tiedot. 

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin ja rekisteröity voi pyytää Lauantaikoulua korjaamaan virheelliset tiedot

Oikeus poistaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia Lauantaikoulu poistamaan hänen tietonsa ilmoittamalla siitä kirjallisesti info@lauantaikoulu.nl. Lauantaikoulu käsittelee pyynnön viipymättä ja poistaa tiedot viimeistään säilytysvelvoitteiden täytyttyä.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Lauantaikoulu kehittää toimintaansa jatkuvasti ja siksi Lauantaikoulu pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Mahdolliset muutokset tiedotetaan Lauantaikoulun nettisivuilla. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

8. lokakuuta 2019