Lapset ja nuoret

Rotterdamin Lauantaikoulussa opetetaan 3-18-vuotiaita lapsia ja nuoria. Tavoitteenamme on kehittää kunkin lapsen kielitaitoa yksilöllisesti kontaktissa muiden lasten sekä aikuisten kanssa. Opetussuunnitelmamme pohjautuu Opetushallituksen suomikoulujen opetussuunnitelmasuositukseen ja voit tutustua siihen tarkemmin tästä:

Pienet lapset (3-5-vuotiaat)

Pienimpien lasten ryhmässä opetus on leikinomaista. Käytämme opetuksessa apuna eri taiteen muotoja musiikista kuvataiteisiin, draamasta tanssiin ja kirjallisuuteen sekä erilaisia leikkejä ja pelejä niin ulkona, sisällä kuin virtuaalimaailmassakin. Pidämme tärkeänä yhdessä tekemistä ja kokemista.

Isommat lapset (6-12-vuotiaat)

Isommilta lapsilta edellytetään jonkinasteista luku- ja kirjoitustaitoa. Opetuksessa on paljon käytössä eri taiteen muodot sekä pelillisyys. Lisäksi opetellaan tuottamaan ja ymmärtämään kirjoitettua kieltä sekä keskustelemaan lapsen ikätasolle sopivista suomalaiseen kulttuuriin liittyvistä aiheista. Pyritään tutustumaan tämän ikäisten suomalaislasten maailmaan.

Nuoret (13-18-vuotiaat)

Nuorten opetuksessa painopisteenä ovat keskustelut eri aiheista. Oppilaiden suomen kielen taidon ei tarvitse olla äidinkielen tasolla vaan halu oppia riittää. Tutustumme suomalaiseen nuorisokulttuuriin ja nuorten keskusteluun ja kieleen mm. sosiaalisessa mediassa, musiikissa, perinteisessä mediassa.

Ryhmien muodostaminen

Pyrimme muodostamaan opetusryhmät joustavasti ilmoittautuneille oppilaille sopiviksi ja mielekkäiksi. Ryhmiä muodostuksessa otamme huomioon lasten ja nuorten iän sekä heidän suomen kielen taitotasonsa. Toivomme, että ilmoitatte nämä tiedot ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittautumislomakkeella.

Lasten- ja nuorten ryhmät perustetaan, mikäli niihin on tarpeeksi ilmoittautuneita. Ryhmät vahvistetaan lähempänä lukuvuoden alkua.