Rahoitus

Lauantaikoulu on voittoa tavoittelematon säätiö (KvK 66598214). Pääasiallisena tulonlähteenä ovat lukuvuosimaksut. Pääasialliset menot ovat vuokra, opettajien kulukorvaukset sekä lasten osalta materiaalikulut. Lukuvuosimaksut kattavat suurimman osan koulun toimintakuluista. Lasten kulujen osalta tukeudumme osittain myös Suomi-seuran kautta haettavaan valtionavustukseen. Lauantaikoulun toimintaa tukevat lahjoitukset ovat aina tervetulleita ja niitä voi osoittaa tilille: IBAN: NL62 INGB 0004 1328 50, De Finse Zaterdagschool, Rotterdam.