Suuret kiitokset kaikille Rotterdamin lauantaikoulun kyselyyn vastanneille!

Olimme erittäin ilahtuneita vastauksien määrästä ja siitä, että moni oli hyödyntänyt kommenttikenttää ja kertonut avoimesti kokemuksistaan. Saimme paljon rakentavia ehdotuksia siitä, miten voimme toimintaamme kehittää niin yleisesti että kohdennetusti aikuis- ja lapsiryhmille erikseen.

Entisten ja nykyisten aikuisopiskelijoiden osalta noin 86% ilmoitti olevansa melko tai erittäin tyytyväinen Lauantaikoulun toimintaan. Pääsääntöisesti opetuksen laatuun oltiin oikein tyytyväisiä ja kehitysehdotukset koskivatkin enemmän Lauantaikoulun toiminnan organisointia.

Palautteen perusteella aiomme esimerkiksi:

  • tehostaa ilmoittautumiskäytäntöämme, jotta se olisi selkeämpi,
  • lisätä nettisivuillemme informaatiota toiminnastamme ja lisätä ohjeita opiskelijoille,
  • selvittää, onko meillä mahdollisuutta lisätä opetuskertojen tai tuntien määrää, koska saimme paljon toiveita tuntien määrän lisäämisestä,
  • selvittää, onko mahdollista perustaa eri tyyppisiä ryhmiä erilaisiin kielen opiskelun tarpeisiin, ja
  • jatkossakin pitää tunnit lauantaisin, koska Lauantaikoulu nimensä mukaisesti toimii lauantaisin.

Lasten ryhmiin kohdistuvissa tuloksissa 60% vastaajista olivat melko tyytyväisiä. Saamiemme kommenttien perusteella tyytymättömyys kohdistui jonkin verran seikkoihin, joihin Lauantaikoulu ei pysty vaikuttamaan, mutta palautteissa oli  myös oikein hyviä ehdotuksia siitä, miten voisimme olla houkuttelevampi Suomi-koulu lapsille ja nuorille.

Palautteen pohjalta pyrimme ensi lukuvuodeksi rakentamaan paremmin kohdennettuja ryhmiä eri ikäisille lapsille ja nuorille. Suunnittelemme opetuksen sisällön kullekin ryhmälle erikseen ja tuomme opetussuunnitelmat selkeämmin esiin nettisivuillemme.

Olemme nyt innolla ryhtymässä hommiin palautteiden perusteella ja kevään kuluessa viestimme teille, miten suunnitelmamme edistyvät ja mitä seuraavalle lukuvuodelle on tarjolla.

Kiitos avoimuudestanne ja halukkuudestanne kehittää Lauantaikoulusta entistäkin parempi. Jos mieleen tulee myöhemmin jotain kommentteja, niistä voi kertoa Lauantaikoulun opettajille tai lähettää meille sähköpostia info@lauantaikoulu.nl.