Opetusmateriaalit

Lapset ja nuoret

Lasten ja nuorten tunneilla ei käytetä mitään tiettyä oppikirjaa. Koulu tarjoaa käytettävän opetusmateriaalin ja opetusvälineet.

Aikuiset

Aikuisten Suomi 1-5 kursseilla käytetään Suomen Mestari -kirjasarjaa. Kirjan voi tilata esim. Booky.fi -kirjakaupasta. Käytämme opetuksessa Suomen Mestari kirjojen 1 ja 2 uusia versioita.

Suomi 1: Suomen Mestari 1 (kappaleet 1-5)

Suomi 2: Suomen Mestari 1 (kappaleet 6-9)

Suomi 3: Suomen Mestari 2 (kappaleet 1-4)

Suomi 4: Suomen Mestari 2 (kappaleet 5-8)

Suomi 5: Suomen Mestari 3

Keskustelukurssilla ei käytetä oppikirjaa. Opettaja sopii yhdessä oppilaiden kanssa käytettävän materiaalin.

Kertaustunnit

Kuten tavallisilla kursseilla myös kertaustunneilla käytetään Suomen Mestari -kirjasarjaa. Erillistä kielioppikirjaa ei tarvitse hankkia.

Teematunnit

Opettaja kokoaa jokaiselle teematunnille aihetta käsittelevän materiaalipaketin. Opettaja lähettää opiskelumateriaalin sähköpostilla oppilaille ennen tunnin alkua tai tarpeen mukaan monistaa materiaalin. Tällöin oppilas maksaa materiaalimaksun.