Lauantaikoulu

Rotterdamin suomalainen lauantaikoulu on hyväntuulinen ja leppoisa kielikoulu, jonka tehtävänä on edistää suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin tuntemusta. Lauantaikoulu on perustettu 10. tammikuuta 1981 ja on yksi monista maailmalla toimivista suomi-kouluista. Ensimmäiset suomi-koulut perustettiin Kanadaan 1960-luvulla ja ensimmäinen eurooppalainen suomi-koulu perustettiin Lontooseen 1972.

Englannissa toimineet suomi-koulut toimivatkin esimerkkinä Rotterdamin Lauantaikoululle ja sieltä nimi Lauantaikoulu on myös peräisin. Mitään suurempaa viisautta nimen takana ei ole vaan se viittaa puhtaasti siihen, että koulu toimii lauantaisin.

Lauantaikoulussa me opetamme eri-ikäisiä lapsia sekä aikuisia ja kaikille heille yhteistä on halu ja kiinnostus oppia ja ylläpitää suomen kieltä ja suomalaista kulttuuria. Monilla oppilaistamme on perhesiteitä Suomeen, he harkitsevat muuttoa Suomeen tai Suomi ja suomen kieli on tullut rakkaaksi matkailun kautta tai suomen kielen opiskelu on heille muutoin innostava harrastus.

Lauantaikoulun opettajat ovat äidinkielenään suomea puhuvia ja kaikilla on elävä kiinnostus suomen kieleen ja kulttuuriin ja ovat innostuneita opettamisesta. Opettajat eivät ole ammatiltaan suomen kielen opettajia, mutta he ovat hyvin perehtyneitä suomen kielen kielioppiin ja kielen opetukseen niin lapsille kuin aikuisillekin.

Lasten opetus pyritään järjestämään eri-ikäisille sopivissa ryhmissä siten, että myös lasten suomen kielen taitotaso tulee huomioiduksi. Lauantaikoulussa lapsia kannustetaan suomen kielen käyttöön ja heidän kielen kehitystään tuetaan heitä kiinnostavan ja ikäryhmälle sopivan toiminnan kautta.

Aikuisten ryhmät on jaettu taitotason mukaan joten Lauantaikoulussa voi opiskella suomea aivan alkeista alkaen ja jatkaa tasolle, jolla on mahdollista rupatella suomeksi vaivattomasti.

Lukuvuosi alkaa syyskuussa ja päättyy toukokuussa. Opetuskertoja on noin kaksi kuukaudessa ja aina kaksi tuntia kerrallaan, minkä ansiosta opetustahti on rauhallinen ja sopii helposti kiireisempäänkin kalenteriin.