Kertaustunnit

Kertaus on opintojen äiti, etenkin pitkän kesäloman jälkeen. Kesä on saattanut kulua niin, ettei suomen opiskelulle tai itse kielen käyttämiselle ole jäänyt paljoa aikaa. Tämän opiskelijat huomaavat erityisesti silloin, kun he ovat ilmoittautuneet jatkokurssille ja iso osa aikaisemmin opitusta kieliopista on päässyt unohtumaan. Tällöin kieliopin kertaaminen on paikallaan. Siksi Lauantaikoulu haluaa tarjota mahdollisuuden osallistua varsinaisten oppituntien jälkeen järjestettäville kertaustunneille.

Järjestämme syyslukukauden aikana viisi kertaustuntia. Oppilaiden ei tarvitse ilmoittautua kaikille syksyn kertaustunneille vaan ainoastaan haluamilleen yksittäisille tunneille.

Kertaustunti kestää 60 minuuttia ja tunnit alkavat klo 12.15.

Kertaustuntien aikataulu ja ohjelma:

26.09.2020 Persoonataivutus, K-P-T-vaihtelu, genetiivi, partitiivi, omistusrakenne, verbityypit 1-5, (Suomi 1)

10.10.2020 Paikallissijat, monikko, sanatyypit (E, NEN, I, SI), monikon partitiivin perusteet, objektin perusteet (Suomi 2)

07.11.2020 Positiivinen ja negatiivinen imperfekti, objekti, transitiivi- ja intransitiiviverbit, 3. infinitiivi (-MAAN, -MASSA, -MASTA), verbityyppi6, verbaalisubstantiivi -MINEN (Suomi 3)

14.11.2020 Perfekti, pluskvamperfekti, aikamuotojen käyttö, monikko sijamuodoissa, adjektiivien vertailu (Suomi 4)

05.12.2020 Konditionaalin preesens ja perfekti, adverbit, passiivi, sijamuodot translatiivi ja essiivi, adverbien vertailu (Suomi 5)

Yksittäisten kertaustuntien minimiosallistujamäärä on neljä oppilasta ja tunnit toteutetaan vain jos kyseiselle tunnille on riittävästi ilmoittautuneita.