Kertaustunnit

Kertaus on opintojen äiti, etenkin pitkän kesäloman jälkeen. Kesä on saattanut kulua niin, ettei suomen opiskelulle tai itse kielen käyttämiselle ole jäänyt paljoa aikaa. Tämän opiskelijat huomaavat erityisesti silloin, kun he ovat ilmoittautuneet jatkokurssille ja iso osa aikaisemmin opitusta kieliopista on päässyt unohtumaan. Tällöin kieliopin kertaaminen on paikallaan. Siksi Lauantaikoulu haluaa tarjota mahdollisuuden osallistua varsinaisten oppituntien jälkeen järjestettäville kertaustunneille.

Järjestämme syyslukukauden aikana viisi kertaustuntia. Oppilaiden ei tarvitse ilmoittautua kaikille syksyn kertaustunneille vaan ainoastaan haluamilleen yksittäisille tunneille.

Kertaustunti kestää 60 minuuttia ja tunnit alkavat klo 12.15.

Kertaustuntien aikataulu ja ohjelma:

26.09.2020 (Suomi 1)

 • persoonataivutus
 • K-P-T-vaihtelu
 • genetiivi
 • partitiivi
 • omistusrakenne
 • verbityypit 1-5

10.10.2020(Suomi 2)

 • paikallissijat
 • monikko
 • sanatyypit (E, NEN, I, SI)
 • monikon partitiivin perusteet
 • objektin perusteet

07.11.2020 (Suomi 3)

 • positiivinen ja negatiivinen imperfekti
 • objekti
 • transitiivi- ja intransitiiviverbit
 • 3. infinitiivi (-MAAN, -MASSA, -MASTA)
 • verbityyppi6
 • verbaalisubstantiivi -MINEN

14.11.2020 (Suomi 4)

 • perfekti
 • pluskvamperfekti
 • aikamuotojen käyttö
 • monikko sijamuodoissa
 • adjektiivien vertailu

05.12.2020 (Suomi 5)

 • konditionaalin preesens ja perfekti
 • adverbit, passiivi
 • sijamuodot translatiivi ja essiivi
 • adverbien vertailu

Yksittäisten kertaustuntien minimiosallistujamäärä on neljä oppilasta ja tunnit toteutetaan vain jos kyseiselle tunnille on riittävästi ilmoittautuneita.