Groepen voor Volwassenen

Fins 1

SCHOOLJAAR 2019 – 2020
DOCENT: Maritta Klerk-Pulli
LESTIJD: 10.00 – 12.00

Fins 1 begint met de allereerste basis van de Finse taal. Er wordt geen voorkennis van de taal verwacht van de studenten.
In de beginnersgroep leer je de basis van woordenschat, uitspraak en grammatica. Men leert werkwoorden in de tegenwoordige tijd te verbuigen en maakt kennis met de eerste naamvallen. Andere belangrijke onderwerpen zijn vragende en ontkennende zinnen.
Het doel is dat de studenten na dit eerste jaar zichzelf kunnen voorstellen, iets over zichzelf kunnen vertellen en eenvoudige vragen kunnen stellen. Ze leren de woordenschat om in een restaurant of winkel Fins te kunnen gebruiken, en ze kunnen een postkaart in het Fins schrijven. Andere onderwerpen die ze tijdens het eerste jaar studeren zijn: de klok, weekdagen, kleuren, het eten en het weer.
Vaak zien we studenten die al een beetje Fins kennen en die aan de beginnersgroep willen meedoen, omdat ze zich nog te onzeker voelen. Toch is het voor deze studenten vaak nuttiger om aan het niveau Suomi 2 te beginnen. Het tempo en het niveau van de beginnersgroep zijn vaak te laag voor wie al een basiskennis van de taal heeft.
De groep volgt het boek Suomen Mestari 1 (hoofstuk 1 t/m 5). In Europees kader Suomen Mestari 1 dekt nivo A1.

Fins 2

SCHOOLJAAR 2019-2020
DOCENT: Tanja Karhu
LESTIJD: 10.00 – 12.00

De groep Fins 2 is bedoeld voor studenten die de beginnerscursus (Fins1) van de Zaterdagschool hebben gedaan of die anders al een basiskennis van de Finse taal hebben.
De student heeft de basisprincipes van het Fins geleerd, kent de uitspraak, en kan onder andere de werkwoorden vervoegen in de tegenwoordige tijd, naamwoorden verbuigen in het meervoud en in enkele naamvallen, en beheerst een eenvoudige woordenschat. Meestal voelt het nog moeilijk om Fins te spreken.
In de groep wordt vooral nadruk gelegd op het spreken, maar ook op de grammatica wordt dieper ingegaan. In het begin van het schooljaar wordt er gefocust op het herhalen van de basis, het verrijken van de woordenschat, en het verdiepen van de eerder aangeleerde kennis (bv. het gebruik van de partitief, het vervoegen van werkwoorden en de gradatieverandering). Tijdens het tweede semester gaat men vooruit naargelang de behoeftes van de groep, met bv. verschillende nieuwe naamvallen, de verleden tijd van werkwoorden en het vergroten van de woordenschat.
Het belangrijkste is om de studenten het vertrouwen te geven om Fins ook buiten de klas te gebruiken.
De groep volgt het boek Suomen Mestari 1 (hoofdstuk 6-9).
In Europees kader Suomen Mestari 1 dekt nivo A 1.

Fins 3

SCHOOLJAAR 2019-2020
DOCENT: Satu Huumarkangas
LESTIJD: 10.00 – 12.00

Fins 3-4 is bedoeld voor studenten die al Fins 2 gedaan hebben op de Zaterdagschool, of die anders al genoeg voorkennis hebben van de Finse taal.
De studenten hebben vooraf al een tamelijk goede woordenschat. Ze kunnen praten over eenvoudige onderwerpen, hun mening vertellen over verschillende zaken en simpele teksten in het Fins lezen. Ze kennen verschillende naamvallen en kunnen werkwoorden vervoegen.
Nadruk word gelegd op actief taalgebruik, spreken zowel als schrijven. De oefeningen helpen de studenten om de moeilijkere structuren van de taal te verstaan, de gesproken taal te leren gebruiken, en de woordenschat rondom verschillende alledaagse situaties en de Finse cultuur te verdiepen.
De groep volgt het boek Suomen Mestari 2.
In Europees kader Suomen Mestari dekt nivo A 2.1.

Fins 5 – discussiegroup

SCHOOLJAAR 2019 – 2020
DOCENT: Mervi Piironen
LESTIJD: 10.00 – 12.00

Voor niveau 5 is het doel om ‘intuitie’ voor het Fins te krijgen. Van cursisten wordt verwacht dat zij bij aanvang de Finse taal in algemene zin goed al kennen. Wij volgen het boek “Suomen Mestari 3”. Naast het boek doen wij ook nog veel luisteroefeningen om de oren extra te trainen.

De lessen in schooljaar 2018-2019 kennen de volgende indeling:
1) Dictee (luisteren, schrijven, begrijpen, vertalen)
2) Zinnige zin (Fins praten, begrijpen en discusseren)
3) Finse hapjes (grammaticaoefeningen, schrijven, luisteren, begrijpen, vertalen) in korte en krachtige oefeningen
4) Spreekbeurt (presentatie door éen van de cursisten met vragen in het Fins door de overige cursisten)
5) Huiswerk – per les een schriftelijke huiswerk via mail aan de docent.

Uiteindelijk is het doel om op alle vlakken beter en sneller in de Finse taal te worden.

De conversatiegroep is bedoeld voor de meest gevorderde volwassen studenten. Nieuwe studenten stromen door van Suomi 5 of hebben op een andere manier het vereiste niveau bereikt.
De studenten kennen al genoeg Fins voor onbeperkte conversatie. In deze groep men praat over allerlei actuele of anders interessante onderwerpen die meestal met Finland te maken hebben.
De studenten lezen ook samen een Finstalig boek, dat gezamenlijk wordt vertaald. De boeken zijn vaak vereenvoudigd Fins en worden tijdens heel het jaar of zelfs langer gelezen en besproken.

De conversatiegroep is minder planmatig dan de andere groepen, en de wensen en interesses van de studenten beïnvloeden wat er tijdens de lessen gedaan wordt. Een gemotiveerde sfeer is belangrijk om de passie voor de taal en de Finse cultuur te onderhouden.