Groepen voor Kinderen

Kleuters (4-5 jaar)

SCHOOLJAAR 2019 – 2020
DOCENTEN:
LESTIJD: 10.00 – 12.00

In de kleutergroep speelt, zingt en rijmt men in het Fins. In deze groep gaat het er nog niet heel schools aan toe, maar de bedoeling is om de Finse taal te leren, oefenen en onderhouden op een speelse manier, door activiteiten die het kind leuk vindt.
Het doel is om het Fins dat het kind al van thuis geleerd heeft rijker en veelzijdiger te maken. De kinderen van de kleutergroep hebben meestal tenminste één Finstalige ouder, maar het niveau van het Fins van de kinderen variëert: sommige kinderen zijn volledig tweetalig, anderen praten zelf nog niet veel Fins. Er wordt rekening gehouden met het niveau van alle kinderen, en de docenten verstaan ook Nederlands.

Schoolkinderen (6-11 jaar)

SCOOLJAAR 2019 – 2020
DOCENT:
LESTIJD: 10.00 – 12.00

De groep bestaat uit kinderen van groepen 1-6 van de basisschool, en het belangrijkste doel is om de kinderen aan te moedigen om zelf actief Fins te gebruiken. De Zaterdagschool volgt niet het officiële lesplan van de Finse basisschool; tijdens de lessen maken de kinderen op eigen tempo kennis met bv. het Finse alfabet, leren ze hoe men Fins schrijft, en werpen ze een blik op de Finse cultuur en tradities. Een ontspannen, aanmoedigende sfeer staat centraal – de Zaterdagschool is een plaats waar het kind graag komt om Fins te leren en om een Fin te zijn in Nederland.
Nieuwe dingen worden geleerd op een leuke manier, door te spelen, zingen of bv. door kennis te maken met kleuren en vormen. De Finse cultuur wordt benaderd vanuit de eigen ervaringen van de kinderen, door bv. te praten over kersttradities of te vertellen over de vakanties in Finland.