Lasten ryhmät

Leikki-ikäiset (4-5 v.)

LUKUVUOSI 2019 – 2020 (toistaseksi ei ryhmää)
OPETTAJAT:
OPPITUNNIT: 10.00 – 12.00
Leikki-ikäisten lasten ryhmässä leikitään, lauletaan ja loruillaan suomen kielellä. Tässä ryhmässä meno ei ole vielä koulumaista, vaan tarkoitus on oppia, harjoitella tai ylläpitää suomen kieltä iloisesti, leikin varjolla ja hauskanpidon lomassa.
Tavoitteena on rikastuttaa kotona opittua suomen kieltä. Pienten lasten ryhmän lapsilla on usein ainakin yksi suomenkielinen vanhempi, mutta lasten oman suomen kielen taidon taso vaihtelee: joukossa on yhtä lailla kaksikielisiä kuin sellaisiakin lapsia, jotka eivät itse vielä puhu suomea. Kaikkien taso otetaan huomioon, ja opettajat ymmärtävät myös hollantia. Suomen kieli tulee mukaan luonnollisella tavalla, leikkien, satuja lukien, askarrellen tai vaikkapa pipareita leipoen.

Koululaiset (6-11 v.)

LUKUVUOSI 2019- 2020 (toistaiseksi ei ryhmää)
OPETTAJA:
OPPITUNNIT: 10.00 – 12.00
Ryhmä koostuu ala-asteikäisistä lapsista, ja pääpaino on oppilaiden kannustamisella käyttämään aktiivisesti suomea. Lauantaikoulussa ei seurata varsinaista Suomen peruskoulun äidinkielenopetusta, vaan tunneilla tutustutaan omaan tahtiin esim. suomen kielen aakkosiin, kirjoitusasuun ja suomalaiseen kulttuuriin ja perinteisiin. Keskeistä on iloinen, oppimiseen kannustava ilmapiiri, jonne lapsi haluaa itse tulla oppimaan suomea ja olemaan suomalainen Hollannissa.
Uudet asiat opitaan hauskasti, leikkien, laulaen tai vaikkapa muotoihin ja väreihin tutustumisen kautta. Suomalaista kulttuuria käsitellään oppilaiden omista kokemuksista lähtien esimerkiksi jouluperinteiden tai kesämökin saunamuistojen kautta.