Finse Zaterdagschool te Rotterdam

Fins leren in Zuid-Holland

 

SUOMI 1

LUKUVUOSI 2017-2018

OPETTAJA: Maritta Klerk-Pulli

LESTIJD: 10.00 - 12.00

 

Aikuisten alkeisryhmä lähtee liikkeelle aivan suomen kielen perusteista. Oppilailta ei odoteta mitään pohjatietoja.

Alkeisryhmässä opiskellaan perussanastoa, ääntämistä ja kielioppia, opetellaan taivuttamaan verbejä preesensissä ja tutustutaan tärkeimpiin sijamuotoihin. Tärkeitä esille tulevia asioita ovat myös kysymysten ja kieltolauseiden tekeminen.

Ensimmäisen vuoden jälkeen oppilaiden odotetaan osaavan esitellä itsensä, kertoa hieman itsestään, kysyä yksinkertaisia kysymyksiä, osaavan ostaa kaupassa tai tilata ravintolassa suomeksi sekä kirjoittaa suomenkielisen postikortin. Ryhmässä harjoitellaan mm. kellonaikoja, viikonpäiviä, värejä, ruokia ja säästä puhumista.

Alkeisryhmään pyrkii usein oppilaita, jotka osaavat jo hieman suomea, mutta tuntevat itsensä epävarmoiksi sen suhteen. Näille oppilaille on usein kuitenkin hyödyllisempää aloittaa Suomi 2 -ryhmästä, sillä vähäisiltäkin tuntuvilla pohjatiedoilla alkeisryhmän hidas tempo ja perusasioiden harjoittelu saattaa osoittautua liian helpoksi.

Kurssin suoritettuaan oppilas saavuttaa yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotason A1.

Kurssikirjana on Suomen Mestari 1 kappaleet 1-5.

 

Koulun kuulutuksia

Rotterdamin Suomalainen Lauantaikoulu kiittää Suomen Haagin Suurlähetystöä internet-sivustomme sponsoroinnista.